Titel des Schachdiagramms:
  "zTsKXbwWjsETZOHMH"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?¾Ã?Â? Ã?¿Ã?Â?Ã?¾Ã?³Ã?Â?Ã?°Ã?¼Ã?¼Ã?° Ã?¾Ã?Â?Ã?¸Ã?Â?Ã?¸Ã?°Ã?Â&raqu
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=815


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste