Titel des Schachdiagramms:
  "cbolHvdghmvdTOJ"

Diagrammbeschriftung: �¡�¿�°�¹�� �º���¿�¸���� �² ���¸���µ ���°�º&Atild
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=494


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste