Titel des Schachdiagramms:
  "lhZjoFcZjVAxIUyU"

Diagrammbeschriftung: Ã?¯Ã?»Ã?Â?Ã?° Ã?ºÃ?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?·Ã?°Ã?ºÃ?»Ã?°Ã?´Ã?ºÃ?Â?: Ã?Â&ord
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=455


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste