Titel des Schachdiagramms:
  "ITHSGoTxLkLRxA"

Diagrammbeschriftung: Ã? Ã?µÃ?Â?Ã?¿Ã?Â?Ã?±Ã?»Ã?¸Ã?ºÃ?° Ã?Â¥Ã?°Ã?ºÃ?°Ã?Â?Ã?¸Ã?Â? Ã?ºÃ?Â&f
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1448


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste