Titel des Schachdiagramms:
  "tCebcdNYsGeR"

Diagrammbeschriftung: �¢�������¸�� ���µ�����¸�½ �º�¾�º�°�¸�½, �°&Atil
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1395


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste