Titel des Schachdiagramms:
  "ILeZTeHupLfjy"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?ºÃ?¸Ã?½Ã?¾ Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?°Ã?¸Ã?½, Ã?°Ã?¼Ã?Â?Ã?µÃ?Â?Ã?Â
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1394


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste