Titel des Schachdiagramms:
  "ZilplWPo"

Diagrammbeschriftung: Ã?ºÃ?¾Ã?¼Ã?¿Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?µÃ?Â?Ã?½Ã?°Ã?Â? Ã?¸Ã?³Ã?Â?Ã?¾Ã?¼Ã?°Ã?Â&frac
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1387


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste