Titel des Schachdiagramms:
  "oyWfYvvSc"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?·Ã?°Ã?ºÃ?»Ã?°Ã?´Ã?ºÃ?¸ Ã?¼Ã?°Ã?Â?Ã?ºÃ?Â&ced
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1380


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste