Titel des Schachdiagramms:
  "wYxFjgirjeygeck"

Diagrammbeschriftung: Ã?·Ã?°Ã?ºÃ?°Ã?·Ã?°Ã?Â?Ã?Â? Ã?Â?Ã?°Ã?±Ã?°Ã?º Ã?´Ã?»Ã?Â? Ã?ºÃ?°Ã?Â&ra
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1362


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste