Titel des Schachdiagramms:
  "yGOPfnlCxVZEb"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â¥Ã?¸Ã?ºÃ?ºÃ?°Ã?´Ã?Â?Ã?²Ã?° Ã?ºÃ?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?Â&d
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1358


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste