Titel des Schachdiagramms:
  "nQIsPRHcehpLl"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?ºÃ?´Ã?µÃ?¿Ã?µ Ã?ºÃ?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?°Ã?¸Ã?½, Ã
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1357


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste