Titel des Schachdiagramms:
  "Diagramm 1 (weiß am Zug)"

Diagrammbeschriftung: 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7 5.Dd2 0-0
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=12782


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste